[Chatbot] ไม่รู้ว่าจะฟังเพลงไรดีให้ถาม Music Bot

ที่มาคืออารมณ์อยากฟังเพลงขึ้นมา แล้วไม่รู้ว่าอยากฟังเพลงอะไร เบื่ออยากฟังเพลงไม่รู้จะฟังอะไรดี เลยเป็นแรงบันดาลใจในการสร้าง Chatbot ที่สามารถแนะนำเพลง แนวเพลง หรือลิสต์เพลงได้

Concept คือ ไม่รู้จะฟังเพลงต้องถามผู้ที่สามารถแนะนำได้

เนื้อเรื่องย่อ คือ อยากฟังเพลงมาก ไม่รู้จะฟังเพลงอะไรดี หรือเบื่อไม่รู้ว่าฟังเพลงไรดีเบื่อที่ต้องไปหาเพลง ก็ต้องถามผู้ที่สามารถบอกเพลง แนะนำเพลงได้ เพื่อความสะดวกสบายในการหาเพลง เพลงใหม่ๆ

สโลแกนของChatbotนี้ ไม่รู้จะฟังเพลงอะไรดี ให้ถามMusic bot

Diagram เริ่มจากUserถามChatbotว่าฟังเพลงอะไรดี แล้วChatbotจะถามว่าชอบฟังเพลงแนวไหน หรือฟังลิสต์เพลงที่จัดไว้ ให้Userตอบ เช่น อยากฟังแนวRock Chatbotก็จะเสนอเพลงแนวRockมาให้ พร้อมLinkเพลง

วิธีการสร้าง Chatbot

เริ่มที่Welcome Training phrases ก็ยังใช้ที่เว็บให้มา

ส่วนResponses ใส่ข้อความต้อนรับไป และสติกเกอร์Line

Recommend ใน Training phrasesใส่คำถามที่คิดว่าUserน่าจะใช้ถาม

Responses ก็ใส่คำถามต่อไปว่าชอบแนวไหน หรือเพลงใหม่หรือลิสต์เพลง และใส่สติกเกอร์Line

การถามความสามารถ ในTraining phrasesใส่คำถามที่คิดว่า UserจะถามในความสามารถของChatbot

Responses ใส่คำตอบอธิบายการทำงานของChatbot และสติกเกอร์Line

สร้างRecommandเสร็จแล้ว กดสร้างAdd follow-up intent เป็นList music ,New music ,musicแล้วสร้างหัวข้อย่อยมาอีกยกเว้นNew musicที่ใส่เพลงไว้แล้วเลยไม่ต้องสร้าง ส่วนที่เป็นหัวข้อย่อยนั้นใส่หัวเพลงที่Userที่ต้องการจะฟัง

New music ด้านTraining phrases ใส่คำถามที่คิดว่าUserจะถามหาเพลงใหม่

Responses ใส่เพลงใหม่ลงไป และLink เพลงในYoutube

Music ส่วนด้านTraining phrasesตั้งคำถามที่Userจะถามในแนวเพลง

Responses ใส่แนวเพลงให้Userทราบ และเลือกอยากจะฟังแนวไหน และใส่สติกเกอร์Line

Training phrases แนวเพลงทั้งหมดจะเหมือนกันคือใส่คำถามที่Userที่ต้องการจะฟังแนวเพลงนั้น

ด้านResponses นั้นก็เหมือนกันทุกแนวเพลงคือ ใส่เพลง และ LinkเพลงในYoutube ผมขอยกตัวอย่างเช่น แนวJazzนะครับ

List music ด้าน Training phrases ใส่คำถามที่UserถามหาListเพลงที่เราจัดไว้

Responses ใส่Listที่จัดไว้ให้Userเลือก และใส่สติกเกอร์Line

Training phrases ในListเพลงหัวข้อต่างๆนั้นมี ความเหมือนกัน คือใส่คำที่Userต้องการจะฟัง

Responses นั้น ใส่Link Youtube ที่จัดไว้แบบListเพลงไว้ ผมขอยกตัวอย่างเช่น Listเพลงรัก

 ส่วนFallback Training phrasesไม่ต้องใส่ Responsesก็ใส่คำขอโทษที่ไม่เข้าใจที่Userถามมา และใส่สติกเกอร์

วิธีConnect Line

อย่างแรกไปที่Line developerและloginด้วยlineของเรา loginมีสองแบบเลือกตามที่ถนัดเลย

แล้วจะเจอหน้านี้ ให้กดCreate New Provider

ตั้งชื่อผู้ให้บริการครับ ในProvider name กดConfirm ถ้าจะเปลี่ยนชื่อก็กดEdit เพื่อเปลี่ยนชื่อถ้ามั่นใจแล้วก็กดCreate

ในที่นี้ให้กดMassaging API

ใส่รูป ใส่ชื่อ และคำอธิบายว่าทำงานยังไง

ใส่แนวที่เกี่ยวกับที่เราสร้างมา  และอีเมลลงไป กดConfirm กดCreate และกดยอมรับก็เสร็จได้ประมาณนี้

ไปที่Integrations ใน Dialogflow ติ้กLineเลยครับ

ได้หน้าแบบนี้ เปลี่ยนไปที่Line developers

กดเข้าไปครับ หาChannel ID , Channel secret , Channel access tokenต้องกดIssueแล้วกดIssueอีกทีเลยครับไม่ต้องเปลี่ยน ใส่ในlineในDialogflow

Copy Webhook URLมาครับ แล้วไปใส่ในนี้ครับกดupdate แล้วกดVerifyเช็คครับ

เปิดการใช้งานUse wabhooksครับ

ปิดการใช้งานAuto-reply messages

วิธีการใส่สติกเกอร

มาที่ Responses นะครับ กด add responsesแล้วกดcustom payload

ไปที่ line developers ไปเลือกที่ Documents แล้วไปเลือกที่ messaging API

ไปหัวข้อConcepts แล้วเลือก messages

แล้วเลือกSticker message แล้วกด Sticker message อีกที

มาหน้านี้กดเข้าไปดูสติกเกอร์ก่อนเลย

กลับมาหน้าเดิมแล้วcopy code

กลับไป Dialogflow แล้วทำตามนี้เลยครับ

ต้องการสติกเกอร์ตัวไหนก็เอาเลขไปใส่ครับเช่นของผม

ลองเข้าไปใช้ได้เลยครับ

คลิปวิดิโอ

Music bot
จัดทำโดย
นายภควัตร ปฐมบุรุษรัตน์ 1610901595
เสนอ
อาจารย์ทศพล บ้านคลองสี่
วิชา CE111 ปฏิบัติการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
—————————————————-
Music bot
SUBMITTED BY
Pakkawat Pathombururat 1610901595
SUBMITTED BY
TODSAPON BANKLONGSI
CE111 FUNDAMENTAL LABORATORY FOR COMPUTER AND ELECTRONICS ENGINEERING
DEPARTMENT OF COMPUTER AND ROBOTICS ENGINEERING AND ELECTRONICS ENGINEERING
SCHOOL OF ENGINEERING
BANGKOK UNIVERSITY
SEMESTER 2 YEAR 2018

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
PAKKAWAT PATHOMBURURAT on sabyoutube
PAKKAWAT PATHOMBURURAT
at GlurGeek.Com
ชื่อนายภควัตร ปฐมบุรุษรัตน์ เป็นนักศึกษาชั้นปีที่1 ม.กรุงเทพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ ชื่นชอบหนังภาพยนตร์ และเทคโนโลยีใหม่ๆ

Leave a Reply