IT Management Tool : Twitch

 

IT Management Tool

Twitch คือ ซอฟต์แวร์ที่เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ใช้ในการสตีมเป็นหลัก ปัจจุบันเหล่าสตีมเมอร์มากมายได้ใช้ซอฟต์แวร์นี้ในการสตีมสดให้ผู้คนได้ดูกัน Twitch นั้นได้เข้ามามีส่วนร่วมในด้านธุรกิจของเกมเป็นอย่างมากในต่างประเทศนั้นมีมากกว่า Youtube ด้วยซ้ำเพราะเหตุผลที่ว่าสามารถหารายได้ได้จริงและเห็นผลไวกว่า Youtube มากเพราะแค่มีคนมา subscriptions หรือ donate ก็มีตังเข้ามาแล้วแต่ก็ต้องทำอย่างสม่ำเสมอทำให้เป็นเวลาเช่น6โมงเย็นจะสตีมก็ต้อง6โมงเย็นทุกวัน เพื่อให้คนที่เขาติดตามเราเข้ามาดูได้แบบเรียลไทม์ เราสามารถสร้างchannelเป็นของตัวเองได้ และในเชิงธรุกิจนั้นก็ได้มีการไปเป็นสปอนเซอร์ให้กับสตีมเมอร์นั้นๆเพื่อให้เขาสตีมเกมของค่ายตนเป็นต้น เพื่อเป็นการโฆษณาเกมตัวเองให้มีคนมาเล่นมากขึ้นและสตีมเมอร์เองก็ได้รายได้อีกด้วยเป็นการพึ่งพาอาศัยกันทางธุรกิจ

YouTube Preview Image

Assignment 3 เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการ IT
ชื่อเครื่องมือที่ใช้ SOFTWARE
จัดทำโดย
นายติร บุญขันธ์ 1530900536
เสนอ
อาจารย์ทศพล บ้านคลองสี่
วิชา IE.412 การจัดการสารสนเทศและบริการ
สาขาวิศวกรรมมัลติมีเดียและระบบอินเทอร์เน็ต
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ASSIGNMENT 3 IT MANAGEMENT TOOLS
ชื่อเครื่องมือ SOFTWARE
SUBMITTED BY
TIRA BOONKHUNTHA 1530900536 PORTFOLIO STRATEGY
PRESENT
TODSAPON BANKLONGSI
IE412 INFORMATION AND SERVICE MANAGEMENT
DEPARTMENT OF MULTIMEDIA AND INTERNET SYSTEMS ENGINEERING
SCHOOL OF ENGINEERING
BANGKOK UNIVERSITY
SEMESTER 1 YEAR 2018

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
TIRA BOONKHUNTHA
at GlurGeek.Com

Leave a Reply