เทคนิคการอินทิเกรตสำหรับแคลคลูลัส 1

เทคนิคการอินทิเกรตสำหรับแคลคลูลัส 1

 
จัดทำโดย
นางสาว อริสรา    คำจีนสี 1590900484

เสนอ
อาจารย์ทศพล บ้านคลองสี่

วิชา แคลคลูลัส 1 
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

-----------------------------------------------------


INTEGRATION TECHNIQUES FOR CALCULUS I

SUBMITTED BY

ARISARA  KAMCHEENSEE  1590900484

PRESENT
TODSAPON BANKLONGSI

CALCULUS I
DEPARTMENT OF COMPUTER ENGINEERING 
SCHOOL OF ENGINEERING 
BANGKOK UNIVERSITY 
SEMESTER 2 YEAR 2016

 

                                ในคลิปต่อไปนี้จะเป็นการสอนการทำโจทย์ ในเรื่อง ฟังก์ชัน ลิมิต ดิฟ และ อินติเกรท แล้วทุกคนจะได้รู้ว่า แคลคูลัส ไม่ได้ยากอย่างที่คิด

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Arisara Kamcheensee
at GlurGeek.Com
เป็นนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคคอมพิวเตอร์ ชอบการตัดต่อวิดีโอ และทำคลิปต่างๆ ชอบการถ่ายภาพ และการกินอาหาร ชอบดนตรีแนวEDM

Leave a Reply