การประยุกต์หาปริมาตรด้วยวิธีการอินทิเกรตสองชั้น
ซึ่งจะได้รูปตามที่โจทย์กำหนดให้

วิธีการทำมีดังนี้


จากโจทย์ข้อนี้ทุกคนสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดหรือสามารถคำนวณหาพื้นที่หรือปริมาตรของวัตถุต่างๆ ที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันได้ เช่น หาพื้นที่ของตึก อาคารต่างๆ หาปริมาตรของถังน้ำขนาดใหญ่ได้ เป็นต้น
มีวิดีโอการสอนดังนี้
YouTube Preview Image

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Sathika Somthong on sabemailSathika Somthong on sabfacebookSathika Somthong on sabinstagramSathika Somthong on sabtwitter
Sathika Somthong
at GlurGeek.Com
กำลังศึกษาที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Leave a Reply