UX/UI คืออะไร

UX ย่อมาจากคำว่า User Experience งานออกแบบด้านนี้จะเกี่ยวข้องกับทุกกระบวนการที่สินค้าหรือบริการหนึ่งๆคือเรื่องความสะดวก ตอบสนองการใช้งาน ยาก — ง่าย โดยเน้นไปที่การนำสินค้าหรือบริการไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง ทั้งนี้เพื่อจะเก็บข้อมูลและ ‘ฟีดแบค’ อย่างละเอียดกลับมาพัฒนาตัวสินค้าหรือบริการต่อไป

Continue reading »

การเขียน Class Diagram

หลักการเขียน Class Diagram Class Diagram คือ แผนภาพที่ใช้แสดง Class และ ความสัมพันธ์ระหว่าง Class ของระบบที่สนใจ (Problem Domain)  เช่น ในระบบการลงทะเบียนเรียน Class ที่เกี่ยวข้องคือ

Continue reading »

Big Data คืออะไร

    Big Data คือ ข้อมูลขนาดใหญ่มากจนซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ธรรมดานั้นไม่สามารถที่จะจัดการหรือวิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องมีซอฟต์แวร์รองรับ เช่น rapidminer

Continue reading »

รู้จัก Mobile-Friendly Test หรือยัง?

  สำหรับในยุคปัจจุบันที่ใคร ๆ ก็ใช้สมาร์ทโฟนแล้ว ทำให้เหล่า Software Engineer ต้องปรับเปลี่ยนการเขียนเว็บไซต์ให้สามารถที่จะทำงานบนสมาร์ทโฟนได้โดยที่่รูปแบบยังคงเดิม ไม่ผิดเพี้ยนไปตามขนาดของหน้าจอ ทำให้ไม่สามารถหลีกเลี่ยงที่จะต้องทำการทดสอบว่าเว็บไซต์ที่ได้ทำการสร้างขึ้นมานั้น

Continue reading »

Hash Function ไม่รู้จักถือว่าตก Trend !!!

Hash function คือ การนำเอาข้อมูลต้นฉบับ มาทำการเข้ารหัสผ่านกระบวนการทางด้านคณิตศาสตร์ที่เรียกว่า Hash เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีลักษณะจำเพาะของข้อมูลนั้น ๆ โดยในที่นี้จะเรียกว่า

Continue reading »

MongoDB อีกหนึ่งแนวทางการเก็บข้อมูลแบบ NoSQL

  ในบทความนี้กล่าวถึงอุปกรณ์หนึ่งของโปรแกรมเมอร์ในการออกแบบและสร้างฐานข้อมูลในรูปแบบ NoSQL ที่เรียกว่า ‘MongoDB’ โดยได้หยิบยกอุปกรณ์นี้ขึ้นมาเพราะเห็นถึงความสำคัญในการออกแบบฐานข้อมูลกับ Software engineer ที่ต้องมีการดูเเลเรื่องข้อมูลการจัดเก็บของระบบ

Continue reading »

What is OTP? One Time Password คืออะไร

OTP หรือ One Time Password คือชุดรหัสผ่านใช้ครั้งเดียวที่ระบบของเราสร้างขึ้นเพื่อความปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต โดยเป็นตัวเลขจำนวน 6 หลัก ที่ระบบจะส่งไปยัง

Continue reading »

WordPress Contents Management System หรือ CMS คืออะไร

WordPress – คือ ( Contents Management System หรือ CMS) หรือแทนที่เราจะดาวโหลดโปรแกรมมาทำการสร้างและออกแบบเว็บไซต์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราอย่างเช่น Macromedia Dreamwaver  แต่ CMS นั้นถูกสร้างมาเพื่อใช้งานบนอินเตอร์เน็ตโดยตรง หมายความว่าเมื่อคุณจะใช้งานโปรแกรมนี้ คุณก็สามารถใช้ได้ทันทีผ่านอินเตอร์เน็ต เพียงแค่คุณล็อกอินเข้าสู่ระบบจัดการของ

Continue reading »