สอนการเขียน Component Diagram ง่ายๆ พร้อมทั้งตัวอย่าง ระบบ TalkDuino!!

บทความนี้จะพูดถึง Component Diagram ซึ่งเป็นแผนภาพที่แสดงโครงสร้างและความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ (Components) ต่างๆของ Software ซึ่งองค์ประกอบดังกล่าวอาจเป็น Source

Continue reading »

Scrum คือไร?? มาทำความรู้จักกัน

Scrum เป็นวิธีการทำงานให้สำเร็จ ในแบบฉบับพัฒนาซอฟต์แวร์   “Scrum นี่มันคือไรนะ ทำไมนักพัฒนาซอฟแวร์อย่างเราๆถึงต้องรู้จัก เพื่อนๆอย่างรู้กันแล้วใช่ไหม งั้นเราไปทำความรู้จักพร้อมๆกันเลยยย

Continue reading »

Phototherapy ลำแสงพิฆาตโรคตัวเหลือง

รูปจาก http://www.legendnews.net/ สาเหตุ ภาวะตัวเหลือง เป็นภาวะที่พบได้ค่อนข้างบ่อยในทารกแรกเกิด โดยพบได้ถึง 25-50% ของทารกแรกเกิดทั้งหมดเลยทีเดียว ภาวะตัวเหลืองนี้เกิดจากสารที่มีชื่อว่า บิลิรูบิน

Continue reading »

เรามารู้จัก GitHub.com กันเถอะค่ะ

อย่างที่ทราบกันว่า git เป็นเทคโนโลยีที่จะให้นักพัฒนาอย่างเรา ๆ สะดวกสบายในการพัฒนาอะไรสักอย่างหนึ่งขึ้นมา ซึ่ง git จะทำหน้าที่ในการจัดการเกี่ยวกับเวอร์ชันของซอร์สโค้ดของเรา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตรวจสอบความแตกต่างระหว่างเวอร์ชัน

Continue reading »

จะดีกว่าไหม ? หากอยู่ไกลสวิตช์ไฟก็สามารถเปิดไฟได้

จะดีกว่าไหม ? หากอยู่ไกลสวิตช์ไฟก็สามารถเปิดไฟได้ บทความนี้เราจะมากล่าวถึงเรื่องราวของการใช้เทคโนโลยีในปัจจุบันเพื่อนำมา “อำนวยความสะดวก” ในปัจจุบันสิ่งต่าง ๆ รอบตัวต่างถูกคิดค้นและประดิษฐ์ขึ้นมาภายใต้เงื่อนไขที่สามารถตอบสนองต่อความสะดวกสบายของมนุษย์เป็นหลัก เป็นสังคมที่ระบบคอมพิวเตอร์มีบทบาทมากที่สุด

Continue reading »

ดีจังเลย เข้าโรงแรมแปบเดียว เป็นง่อยซะแล้ว

ตั้งแต่อดีตมาจนกระทั่งก้าวเข้าสู่ยุคโลกาภิวัฒน์สิ่งต่าง ๆ รอบตัวต่างถูกคิดค้นและประดิษฐ์ขึ้นมาภายใต้เงื่อนไขที่สามารถตอบสนองต่อความสะดวกสบายของมนุษย์เป็นหลัก เป็นสังคมที่ระบบคอมพิวเตอร์มีบทบาทมากที่สุด ส่งผลให้เทคโนโลยีที่ได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของมนุษย์ถูกคิดค้นพัฒนา และเพิ่มศักยภาพที่จะตอบสนองต่อการใช้ชีวิตให้ได้รับความสะดวกสบาย รวดเร็ว ปลอดภัย เพื่อความบันเทิงการแพทย์

Continue reading »

Application วัดค่าความสุขจากการใช้ชีวิตประจำวัน(Smartlife)

Application วัดค่าความสุขจากการใช้ชีวิตประจำวัน(Smartlife) ต้นแบบของกระบวนการคิดของโปรแกรมนี้เริ่มต้นมาจากเกณฑ์การวัดดัชนีค่ามวลความสุขของคนในประชาชาติ (GNH Gross Nationnal Happiness)ซึ่งค่านี้ถูกใช้ในต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศภูฎาน ซึ่งได้นำมาปรับใหม่ให้เหมาะสมกับการใช้ชีวิตของคนในวัยทำงานโดยโปรแกรมจะตะหนักในด้าน 7 โดเมน

Continue reading »

สร้างนวัตกรรมของคุณง่ายๆ ด้วยเสียง!! ผ่านทางบอร์ดคอนโทรลเลอร์ ด้วย Project TalkDuino !!

Project TalkDuino – สร้างนวัตกรรมด้วยเสียงของคุณ ถ้าพูดถึงบอร์ดคอนโทรลเลอร์ คงไม่มีใครไม่รู้จักถ้าเรียนมาทางสายอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งถือเป็นอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ ใช้เป็นต้นแบบเพื่อพัฒนางานในด้านต่างๆ มากมาย

Continue reading »

Aj. NesT สอน Software Engineering – วิชาที่วิศวกรซอฟต์แวร์ต้องเรียน

เนื้อหารายวิชา เรียนรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ปัญหาของการออกแบบและผลิตซอฟต์แวร์ ขั้นตอนการดำเนินการสำหรับผลิตซอฟต์แวร์ เทคนิคและเครื่องมือของการออกแบบซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์หน่วยความจำ การวิเคราะห์เวลาการประมวลผล การทดสอบโปรแกรม การจัดทำคู่มือรายละเอียดซอฟต์แวร์

Continue reading »