สร้าง Chatbot PhuketTravel และเทคนิคการใส่ Sticker Line ด้วย Dialogflow

ชื่อ PhuketTravel Slogan ไม่รู้จะไปไหนก็มาเที่ยวบ้านเราสิ Concept ของ PhuketTravel  คือ 1.ทักทาย 2.การแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว 3.ให้ข้อมูลสำหรับผู้ใช้บริการ ก่อนที่เราจะสร้างเเชทบอทเราควรจะวางแผนผังก่อนที่จะสร้าง

Continue reading »