[Tableau Project for Statistics] สถิติการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปีพ.ศ.2551 – พ.ศ.2557 จำแนกตามโรงพยาบาล วิเคราะห์โดยใช้ Tableau

สงกรานต์เป็นเทศกาลหนึ่งที่คนไทยสืบทอดมาแต่โบราณเป็นพิธีกรรมที่เกิดขึ้นในสมาชิกในครอบครัว ในความเชื่อดั้งเดิมใช้สัญลักษณ์เป็นองค์ประกอบหลักในพิธี ได้แก่ การใช้น้ำเป็นตัวแทน แก้กันกับความหมายของฤดูร้อน ช่วงเวลาที่พระอาทิตย์เคลื่อนเข้าสู่ราศีเมษ ใช้น้ำรดให้แก่กันเพื่อความชุ่มชื่น มีการขอพรจากผู้ใหญ่ การรำลึกและกตัญญูต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับ สังคมไทยสมัยใหม่เกิด

Continue reading »

[Tableau Project in Data Science] วิเคราะห์ทางสถิติ Avocado Prices in the United State of America ราคาอาโวคาโดในประเทศสหรัฐอเมริกา 2015-2018 ด้วยโปรแกรม Tableau

บทความนี้เป็นบทความที่วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติของราคาอาโวคาโด ตั้งแต่ปี เดือนมกราคาม 2015 จนถึงปี เดือน เมษายน 2018 ในประเทศสหรัฐอเมริกา

Continue reading »