IT Management Tool : Twitch

  IT Management Tool Twitch คือ ซอฟต์แวร์ที่เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ใช้ในการสตีมเป็นหลัก ปัจจุบันเหล่าสตีมเมอร์มากมายได้ใช้ซอฟต์แวร์นี้ในการสตีมสดให้ผู้คนได้ดูกัน Twitch นั้นได้เข้ามามีส่วนร่วมในด้านธุรกิจของเกมเป็นอย่างมากในต่างประเทศนั้นมีมากกว่า Youtube

Continue reading »