[TINNAPOB] REVIEW RIKUOH ในเชิง 1.Business 2.Passion 3.Creative 4.Knowledge

เนื้อเรื่องย่อ RIKUOH ประธานบริษัทโคฮาเสะ มิยาซาวะ โคอิจิ เป็นเจ้าของกิจการร้านโคฮาเสะรุ่นที่4 ที่มีประวัติการทำถุงเท้าทาบิ มากว่า100ปี แต่แล้วธุรกิจถุงเท้าทาบิ

Continue reading »