[Innovation] แว่นตาอัจฉริยะ Google Glass

Google Glass  แว่นตาอัจฉริยะ แว่นตาเป็นกระจกที่ใส่ไว้ในกรอบสำหรับสวมบนใบหน้าโดยมีแท่นรองรับบนสันจมูกและก้านแว่นเกี่ยวที่ใบหู  ในสมัยโบราณมีแว่นตาบางชนิดที่ใช้วางอยู่หน้าตาข้างใดข้างหนึ่งสำหรับผู้สูงอายุเมื่อต้องการดูของใกล้ เมื่อไม่ต้องการดูก็ถอดออก ส่วนอัจฉริยะ คือ ความวิเศษน่าอัศจรรย์  มีความรู้ความสามารถเกินกว่าระดับปรกติมาก  ดังนั้น แว่นตาอัจฉริยะ จึงเป็น แว่นตาที่ผสมเทคโนโลยีใหม่ทันสมัย ซึ่งมีความวิเศษน่าอัศจรรย์ปัจจุบันกระแสความคลั่งไคล้เทคโนโลยีแวเรเบิล

Continue reading »