สร้าง Chatbot ร้านขายอาหาร Fast Food King Delivery with Dialogflow

 ———————————————————————————————————————————————————– นำเสนอ chatbot นี้ชื่อว่า  “FastFoodKingDelivery” สโลเเกน “ฟาสต์ฟูด ฟาสต์เดริเวอรรี่ หิวก็บอกมาจะส่งอย่างเร็วไว 

Continue reading »