[Data Science] ฝึกวิเคราะห์ข้อมูลแผ่นดินไหวที่ Turkey ตั้งแต่ปี 2457-2557 ด้วยโปรแกรม Tableau

สวัสดีครับวันพวกเรา สอนวิธ๊ใช้ public Tapleau และการนำเสนอกราฟแผ่นดินไหวที่ตุรกี 2457 ถึง 2557 อย่างแรกเลยครับต้องไป

Continue reading »