การหาปริมาตรของแม่พิมพ์ที่ใช้ในการหล่อรูป โดยการประยุกต์ Calculus 3

  การหาปริมาตรโดยการใช้สูตรทางคณิตศาตร์หรือแคลคูลัสนั้นสามารถทำได้ง่ายๆเพียงแค่กำหนดค่าที่ต้องการและสมการการหมุนรอบแกนลงไปเพียงเท่านี้ก็จะสามารถหาปริมาตรทรงตันได้ดังรูป ทั้งนี้ทั้งแกนxหรือแกนyจะมีสูตรการคำนวณที่ต่างกันไปตามแนวแกนฉะนั้นการคำนวณจึงใช้คนละสมการ ซึ่งในอนาคตเราคาดว่าจะสามมารถนำหลักการนี้ไปใช้ได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งในเทคโนโลยีที่ทันสมัยและต่างๆอีกมากมาย การใช้การคำนวณอย่างนี้ทำให้ง่ายต่อการกะขนาดและปริมาณของวัตถุดิบต่างๆที่ใส่เข้าไปได้ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรูปทรงบรรจุภัณฑ์ แม่พิมพ์ ปริมาตรที่จะสามารถรับน้ำได้จำนวนหนึ่งๆ

Continue reading »

สอน Integration ง่าย ๆ สบาย ๆ

ทุกวันนี้เราต้องเรียนคณิตศาสตร์ทุกคนซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายๆ แต่เราจะทำให้ง่ายโดยการสอนของเรา คุณจะะสามารถทำได้และเก่งด้วยตัวคุณ integration inverse trigonometric integration  by part

Continue reading »