รู้จัก Mobile-Friendly Test หรือยัง?

  สำหรับในยุคปัจจุบันที่ใคร ๆ ก็ใช้สมาร์ทโฟนแล้ว ทำให้เหล่า Software Engineer ต้องปรับเปลี่ยนการเขียนเว็บไซต์ให้สามารถที่จะทำงานบนสมาร์ทโฟนได้โดยที่่รูปแบบยังคงเดิม ไม่ผิดเพี้ยนไปตามขนาดของหน้าจอ ทำให้ไม่สามารถหลีกเลี่ยงที่จะต้องทำการทดสอบว่าเว็บไซต์ที่ได้ทำการสร้างขึ้นมานั้น

Continue reading »

Hash Function ไม่รู้จักถือว่าตก Trend !!!

Hash function คือ การนำเอาข้อมูลต้นฉบับ มาทำการเข้ารหัสผ่านกระบวนการทางด้านคณิตศาสตร์ที่เรียกว่า Hash เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีลักษณะจำเพาะของข้อมูลนั้น ๆ โดยในที่นี้จะเรียกว่า

Continue reading »