การสร้าง HotelBot เพื่อการจองห้องพักโรงแรมที่ง่ายขึ้น Creating a Chatbot with Dialogflow

สวัสดีครับ ผมได้สร้างแชทบอทเกี่ยวกับการจองโรงแรมขึ้นมา จึงมาสอนการสร้างด้วย Dialogflow กัน คือ HotelBot บอทนี้จะเกี่ยวกับการจองห้องพักของโรงแรม เช็คราคาห้องพัก และรายละเอียดของโรงแรม 

Continue reading »