รีวิว Management Tools กับ Workfront ที่จะทำให้การบริหารเป็นเรื่องง่าย !!

Workfront คือ เว็บแอพที่ตอบสนองความต้องการ ในการบริหาร และการจัดการองค์กร ที่ไม่ต้องการความยุ่งยาก จึงเเหมาะสมที่จะใช้ เพราะสามารถใช้งาน ออนไลน์ได้ ตลอดเวลา

Continue reading »