Lagrange Interpolation (แก้โจทย์การประมาณค่าด้วยวิธี ลากรานจ์)

วันนี้เราจะพามาตลุยโจทย์วิชาEngineering Mathematics เรื่องLagrange Interpolation (แก้โจทย์การประมาณค่าด้วยวิธี ลากรานจ์) กันนะครับ รายละเอียดนี้ สร้างขึ้นมาเพื่อให้ผู้ที่สนใจในวิชาEngineering

Continue reading »

Newton-Raphson Method (แก้โจทย์การหารากของสมการด้วยวิธีนิวตัน-ราฟสัน)

วันนี้เราจะพามาตลุยโจทย์วิชาEngineering Mathematics เรื่องNewton-Rephsonmethod (แก้โจทย์การหารากของสมการด้วยวิธีนิวตัน-ราฟสัน)  กันนะครับ รายละเอียดนี้ สร้างขึ้นมาเพื่อให้ผู้ที่สนใจในวิชาEngineering Mathematics ได้ทำความเข้าใจและแชร์ความรู้

Continue reading »

Laplace Transform (การแก้โจทย์ผลการแปลงลาปลาซ)

วันนี้เราจะพามาตลุยโจทย์วิชาEngineering Mathematics เรื่องLaplace Transform (การแก้โจทย์ผลการแปลงลาปลาซ) กันนะครับ รายละเอียดนี้ สร้างขึ้นมาเพื่อให้ผู้ที่สนใจในวิชาEngineering Mathematics

Continue reading »

สอนการทำโจทย์ เรื่อง LINEAR HIGH-ORDER DIFFERENTIAL EQUATIONS

วันนี้ผมจะมาสอนและแนะนำการทำโจทย์ เรื่อง LINEAR HIGH-ORDER DIFFERENTIAL EQUATIONS กันนะครับ หมายเหตุ รูปภาพข้างบนเป็นรูปภาพอ้างอิงนะครับ  ขั้นตอนแรกนะครับจัดรูปสมการใหม่ของโจทย์ให้ง่ายต่อการทำ

Continue reading »

สอนการทำโจทย์ เรื่อง Linear Second-Order Differential Equations

วันนี้ผมจะมาเเนะนำ หรือวิธีการทำโจทย์สมการ เรื่อง  Linear Second-Order Differential Equations หมายเหตุ รูปข้างบนเป็นรูปภาพอ้างอิงนะครับ จากโจทย์นะครับ

Continue reading »

สอนการทำโจทย์ เรื่อง BERNOULLI’S EQUATION

วันนี้ผมจะมาเเนะนำการทำโจทย์สมการ เรื่อง BERNOULLI’S EQUATION นะครับ ไปลุยกันเลย หมายเหตุ รูปข้างบนเป็นรูปภาพอ้างอิงนะครับบ ขั้นตอนแรกนะครับ นำ

Continue reading »

สอนการทำโจทย์ เรื่อง Liner First-Order Differential Equations

วันนี้เรามาช่วยกันทำโจทย์สมการ เรื่อง Liner First-Order Differential Equations หมายเหตุ รูปภาพข้างบนเป็นรูปภาพอ้างอิงนะครับ ขั้นตอนแรกนะครับ เราดูสมการว่า

Continue reading »

สอนทำโจทย์ เรื่อง Exact Differential Equations

วันนี้เราจะมาช่วยกันทำโจทย์สมการ เรื่อง Exact Differential Equations กันนะครับบ หมายเหตุ รูปภาพข้างบนเป็นรูปภาพอ้างอิงนะครับบ จากโจทย์ให้เรากำหนด ค่า

Continue reading »

สอนการทำโจทย์ เรื่อง Homogeneous Differential Equations

วันนี้เรามาช่วยกันทำโจทย์ เรื่อง Homogeneous  Differential Equations ไปด้วยกันนะครับบ หมายเหตุ รูปภาพข้างบนเป็นรูปภาพอ้างอิงนะครับ ขั้นเเรกเลยเราต้องจัดรูปสมการใหม่ก่อน จัดสมการให้อยู่ในรูปแบบของ “dy/dx

Continue reading »

สอนการทำโจทย์ เรื่อง Separable Differential Equations

วันนี้พวกเรามาช่วยทำโจทย์สมการ เรื่อง Separable Differential Equations กันนะครับ หมายเหตุ รูปภาพด้านบนเป็นแค่รูปภาพอ้างอิงนะครับ วิธีทำ อย่างแรกเลยนะครับที่เราต้องทำ

Continue reading »