การประยุกต์อนุพันธ์ในการคำนวนวงจรไฟฟ้า เรื่อง หาค่าแรงดันและกระแสที่ไหลผ่านตัวเก็บประจุและตัวต้านทาน by panusak chitchuarkij 1590900427

การประยุกต์อนุพันธ์ในการคำนวนวงจรไฟฟ้า เรื่อง หาค่าแรงดันและกระแสที่ไหลผ่านตัวเก็บประจุและตัวต้านทาน ปัญหาที่จะนำไปช่วย นิยามและความเป็นมาของสูตร หาสูตรเพื่อหากระแสและแรงดันที่ตัวเก็บประจุ EX1.ตัวอย่าง EX2.ตัวอย่าง ประโยขน์จากเรื่องอนุพันธ์

Continue reading »