IT Management Tools : STEAM

Steam คือ โปรแกรมที่รวบรวมหรือเป็นศูนย์กลางธุรกิจด้านขายเกม เพราะค่ายเกมส่วนมากนั้นไม่ได้มีร้านค้าไว้ขายเกมหรือเป็นที่รู้จักมากเท่าที่ควร steam นั้นเป็นโปรมแกรมจากบริษัท valve ซึ่งที่ทำไว้เพื่ทำหน้าที่เป็นช่องทางการจัดจำหน่ายเนื้อหาดิจิทัลก่อนที่ App

Continue reading »

[NATTHAWAT] รีวิวซีรีย์เรื่อง Rikuoh ในเชิง Passion & Creativity & Business & Knowledge

บทสรุปของหนัง เกิดจากครอบครัวหนึ่งที่ญี่ปุ่นเป็นครอบครัวที่มีประวัติอันยาวนาน เกี่ยวกับเรื่องถุงเท้าทะบิ ซึ่งในปัจจุบันได้รับความนิยมน้อยลง และโรงงานของบริษัทนี้ใกล้จะล้มละลายเพราะว่า การสั่งทำถุงเท้ามีปริมาณลดลงเรื่อยๆ  เจ้าของโรงงานจึงไปยืมเงินจากธนาคาร แต่ธนาคารให้กู้ไม่ได้เนื่องจากความเป็นไปได้ที่จะทำรายได้ต่อปีลดลง จึงทำให้พนักงานที่ธนาคาร

Continue reading »

Service Design การออกแบบบริการใน ITIL v3 IT Service Management

การออกแบบบริการ (Service Design) เป็นการนำเอาข้อมูลของลูกค้าที่สำคัญ มาจัดกลุ่ม และออกแบบบริการให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่สอดคล้องตามความต้องการ ผลลัพธ์ที่ได้จากการออกแบบบริการคือ มาตรฐานบริการ (Service Standard)

Continue reading »