KNN หรือ K-Nearest Neighbors คืออะไร

K-Nearest Neighbors (KNN) ขั้นตอนวิธีการเพื่อนบ้านใกล้ที่สุด (K-Nearest Neighbour Algorithm) เป็นวิธีที่ใช้ในการจัดแบ่งคลาส โดยเทคนิคนี้จะตัดสินใจว่า คลาสใดที่จะแทนเงื่อนไขหรือกรณีใหม่ๆ

Continue reading »

[Tableau Project for Statistics] การจราจรและอุบัติเหตุทางบกในปี 2541-2553 โดยใช้ Tableau เป็นเครื่องมือช่วยดูสถิติ

ปัจจัยหลักที่สามารถทำให้เกิดอุบัติเหตุ สภาพร่างกายไม่พร้อมในขณะขับรถ       เป็นเรื่องสำคัญที่สุด เพราะอยู่ที่ตัวผู้ขับขี่โดยตรง การพักผ่อนไม่เพียงพอ จะทำให้ร่างกายอ่อนล้า  ทำให้สมองล้าช้า

Continue reading »

[Tableau Project in Data Science] วิเคราะห์โรงแรมมากกว่า 300 แห่ง ในประเทศญี่ปุ่น

โรงแรมในเมืองญี่ปุ่น (Japan Hostel Data sets) สถิติต่างๆจากข้อมูลโรงแรมญี่ปุ่นที่ยกมาจาก https://www.kaggle.com/koki25ando/hostel-world-data-set กลุ่มของพวกเราได้ยกประเด็นและสรุปมาได้ดังนี้ โดยใช้โปรแกรม

Continue reading »