[Krisana] ออกแบบบ้านในอนาคตของฉันด้วยโปรแกรม AutoCAD

-Concept ของบ้านหลังนี้คือสะอาดอยู่สบายกว้างพอให้มีพื้นที่ใช้สอย  ร่มรื่นเย็นสบายน่าอยู่ การออกแบบนี้ขึ้นอยู่กับความชอบของตัวเองล้วนๆไม่เกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายไหนเลยเพราะต้องการสร้างบ้านที่ตอบโจทย์กับความต้องการของตัวเอง ที่ชอบอะไรกว้างๆใหญ่ๆพอให้เพื่อนและรับรองแขกเวลาที่มีคนมาหาเรา        

Continue reading »