CURCUIT WIZARD โปรแกรมที่ใช้ออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ และสามารถแสดงผลการทำงานของวงจร

Curcuit Wizard เป็นโปรแกรมที่ใช้ออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ และสามารถแสดงผลการทำงานของวงจรให้ด้วย ซึ่งภายในโปรแกรมจะมีอุปกรณ์ที่น่าสนใจคือ อุปกรณ์ที่เสมือนกับอุปกรณ์จริง ที่ทำให้ผลของการจำลองวงจรออกมาสวยงามมาก ซึ่งเป็นจุดเด่นของโปรแกรมนี้ อธิบายเป็นขั้นเป็นตอนอย่างละเอียดให้ทำตามได้จริง

Continue reading »