การประยุกต์หาปริมาตรด้วยวิธีการอินทิเกรตสองชั้น

ซึ่งจะได้รูปตามที่โจทย์กำหนดให้ วิธีการทำมีดังนี้ จากโจทย์ข้อนี้ทุกคนสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดหรือสามารถคำนวณหาพื้นที่หรือปริมาตรของวัตถุต่างๆ ที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันได้ เช่น หาพื้นที่ของตึก อาคารต่างๆ หาปริมาตรของถังน้ำขนาดใหญ่ได้ เป็นต้น

Continue reading »