หุ่นยนต์ 12.7cm TwinSRF

แรงบันดาลใจที่สร้างหุ่นยนต์ตัวนี้ก็คือ อยากให้มีการช่วยเหลือจากเรือรบที่จม ประเภทของหุ่นยนต์ตัวนี้ก็คือ หุ่นยนต์กู้ภัย มีความสามารถที่จะช่วยลูกเรือและเรือได้ มีอุปกรณ์ซ่อมแซมเรือติดตั้งไว้ และยังสามารถใช้ปืนที่อยู่บนหัวยิงสกัดศัตรูที่อยู่บริเวณนั้นได้ ประโยชน์ของหุ่นตัวนี้ก็คือ ลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้น

Continue reading »