เขียนแบบ ข้อต่อท่อ 3 ทาง ด้วยโปรแกรม AUTOCAD

ข้อต่อ 3 ทางเป็นชิ้นส่วนที่สำคัญชิ้นหนึ่งในงานวิศวะกร ซึ่งมีค่อนข้างมีความสำคัญกับการเดินท่อน้ำ จึงทำให้เวลาที่วิศวะกรหรือช่างต้องการที่จะเดินท่อน้ำต้องใช้ข้อต่อ 3 ทางช่วย เพราะจะทำให้การทำงานของช่างนั้นง่ายขึ้น อันนี้คือชิ้นงานที่เราทำ

Continue reading »

วิธีการใช้ Animal Noises

ในปัจจุบันเทคโนยีด้านคอมพิวเตอร์เริ่มมีบทบาทในชีวิตประจำวันของทุกคน ไม่ว่าจะเป็นการทำงาน การเรียน ฯลฯ ก็ต้องการใช้งานคอมพิวเตอร์เสมอไป วันนี้เราจะมาสอนวิธีการใช้ Google Search ว่ามีการใช้งานอะไรบ้างที่เราไม่เคยใช้

Continue reading »