Calculus 2 เรื่อง การหา Volume by Integration ของอ่างเก็บน้ำในโรงงาน

วันนี้จะมาอธิบายการนำ Volume by Integration เพื่อมาประยุกต์ใช้ ที่มาและความสำคัญของปัญหา ความรู้ที่ต้องมีก่อนจะแก้โจทย์ปัญหานี้ ขั้นตอนการดำเนินงาน ประโยชน์ที่ได้จากการแก้ปัญหานี้และการนำไปต่อยอด

Continue reading »