[Innovation] Video Assistant Referee (VAR) เทคโนโลยีเพิ่มความยุติธรรมหรือทำลายเสน่ห์กีฬา!!

เทคโนโลยี VAR คืออะไร? เทคโนโลยี VAR คือการใช้ภาพวิดีโอเพื่อช่วยกรรมการในสนามตัดสินเกมได้อย่างแม่นยำ โดยการใช้เทคโนโลยีนี้จะมีผู้ตัดสิน 2 คนประจำการอยู่ในห้องส่งและข้างสนาม

Continue reading »