หุ่นยนต์ลดน้ำหนัก v.1

หุ่นยนต์ลดน้ำหนัก v.1 แรงบันดาลที่สร้างหุ่นยนต์ตัวนี้ เนื่องจากตัวผมเองในแต่ละปีได้มีน้ำหนักเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพราะรับประทานอาหารตามใจปากไปหน่อย จนรู้สึกว่าขยับตัวหรือทำงานลำบากขึ้น จึงได้คิดค้นหุ่นยนต์ที่จะมาช่วยเราลดน้ำหนักและควบคุมการรับประทานอาหารในแต่ละวัน ให้มีคุณค่า และ

Continue reading »