เคล็ดลับเตรียมเอกสารขอวีซ่าเชงเก้น ฝรั่งเศส ปี 2017 อนุมัติภายใน 3 วัน (Schengen Visa to France) สำหรับมนุษย์เงินเดือน

เคล็ดลับเตรียมเอกสารขอวีซ่าเชงเก้น ฝรั่งเศส อนุมัติภายใน 3 วัน (Schengen Visa) สำหรับมนุษย์เงินเดือน ในกรณีที่จะเดินทางไปประเทศกลุ่มเชงเก้น 25

Continue reading »

Calculus 2 [Matrix] วิธีแก้โดยการใช้ Matrix ในการหากำไร ต้นทุน รายรับ รายจ่าย หรือสิ่งต่าง ๆ อีกมากมายที่หลาย ๆ คนอาจจะยังไม่ทราบกัน

Calculus 2 ตัวอย่างง่ายง่ายกับการใช้แคลคูลัสในชีวิตประจำวัน เราจะยกตัวอย่างปัญหาและวิธีแก้โดยการใช้ Matrix ในการหากำไร ต้นทุน รายรับ รายจ่าย

Continue reading »

การประยุกต์ในการความคุ้มทุนของโรงงานผลืตอุปกรณ์ด้วยเมตริกซ์ใน Calculus 2

เมตริกซ์คืออะไร คือการจัดการข้อมูลในลักษณะแถวและหลัก  มีสินค้า 2 ชนิด คือ โดรนบังคับและโดรนดำน้ำ  ราคาอะไหล่ทั้ง 2

Continue reading »

การใช้เมทริกซ์หากระแสไฟฟ้าด้วยวิธีเมช เคอร์เรนท์ ในวิชา Calculus 2

หน้าปก ที่มาและความสำคัญ สามารถนำไปต่อยอดได้ในวิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เช่นวิชา Basic Circuit ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง อธิบายขั้นตอน วิธีการหาค่ากระแสด้วยวิธี

Continue reading »

Calculus 2 เรื่อง การหา Volume by Integration ของอ่างเก็บน้ำในโรงงาน

วันนี้จะมาอธิบายการนำ Volume by Integration เพื่อมาประยุกต์ใช้ ที่มาและความสำคัญของปัญหา ความรู้ที่ต้องมีก่อนจะแก้โจทย์ปัญหานี้ ขั้นตอนการดำเนินงาน ประโยชน์ที่ได้จากการแก้ปัญหานี้และการนำไปต่อยอด

Continue reading »

การนำหลักการ Matrix ของ Calculus 2 ไปใช้ในโรงงานอุตสหากรรม

สวัสดีครับ:) วันนี้กลุ่มพวกเราจะมานำเสนอ”การนำหลักการทาง Matrix ของแคลคูลัส 2 ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันครับ” นี่คือโจทย์ปัญหานะครับ “จงหาจำนวนเหล็กแต่ละชนิดที่ผลิตได้ใน 1

Continue reading »

เครื่องมือค้นหาลูกค้าที่ช่วยทำให้ธุรกิจเจ๊งแบบถูก ๆ Experiment Board (Javelin Board) โดนใจคนวางแผนสร้างธุรกิจสำหรับชาว SMEs และ STARTUP

  เครื่องมือช่วยค้นหาลูกค้า (Customer Discovery) ที่ทำให้ธุรกิจเจ๊งแบบถูก ๆ Experiment Board (Javelin

Continue reading »

การประยุกต์อนุพันธ์ในการคำนวนวงจรไฟฟ้า เรื่อง หาค่าแรงดันและกระแสที่ไหลผ่านตัวเก็บประจุและตัวต้านทาน by panusak chitchuarkij 1590900427

การประยุกต์อนุพันธ์ในการคำนวนวงจรไฟฟ้า เรื่อง หาค่าแรงดันและกระแสที่ไหลผ่านตัวเก็บประจุและตัวต้านทาน ปัญหาที่จะนำไปช่วย นิยามและความเป็นมาของสูตร หาสูตรเพื่อหากระแสและแรงดันที่ตัวเก็บประจุ EX1.ตัวอย่าง EX2.ตัวอย่าง ประโยขน์จากเรื่องอนุพันธ์

Continue reading »

การหาปริมาตรของแม่พิมพ์ที่ใช้ในการหล่อรูป โดยการประยุกต์ Calculus 3

  การหาปริมาตรโดยการใช้สูตรทางคณิตศาตร์หรือแคลคูลัสนั้นสามารถทำได้ง่ายๆเพียงแค่กำหนดค่าที่ต้องการและสมการการหมุนรอบแกนลงไปเพียงเท่านี้ก็จะสามารถหาปริมาตรทรงตันได้ดังรูป ทั้งนี้ทั้งแกนxหรือแกนyจะมีสูตรการคำนวณที่ต่างกันไปตามแนวแกนฉะนั้นการคำนวณจึงใช้คนละสมการ ซึ่งในอนาคตเราคาดว่าจะสามมารถนำหลักการนี้ไปใช้ได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งในเทคโนโลยีที่ทันสมัยและต่างๆอีกมากมาย การใช้การคำนวณอย่างนี้ทำให้ง่ายต่อการกะขนาดและปริมาณของวัตถุดิบต่างๆที่ใส่เข้าไปได้ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรูปทรงบรรจุภัณฑ์ แม่พิมพ์ ปริมาตรที่จะสามารถรับน้ำได้จำนวนหนึ่งๆ

Continue reading »

Present Applications of First-order Differential Equation เรื่อง Mixing

Present เรื่อง สมการอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับหนึ่ง เป็นโจทย์ปัญหาที่นำมาประยุกต์ใช้งานด้านทั่วๆไป และยังสามารถใช้งานด้านอื่นๆได้อีก เช่น ด้านฟิสิกส์ เคมี หรือระบบควบคุมต่างๆ

Continue reading »

การประยุกต์หาปริมาตรด้วยวิธีการอินทิเกรตสองชั้น

ซึ่งจะได้รูปตามที่โจทย์กำหนดให้ วิธีการทำมีดังนี้ จากโจทย์ข้อนี้ทุกคนสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดหรือสามารถคำนวณหาพื้นที่หรือปริมาตรของวัตถุต่างๆ ที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันได้ เช่น หาพื้นที่ของตึก อาคารต่างๆ หาปริมาตรของถังน้ำขนาดใหญ่ได้ เป็นต้น

Continue reading »

สมการอนุพันธ์อันดับหนึ่ง (การประยุกต์ใช้งานทางวงจรไฟฟ้า)

    สมการอนุพันธ์อันดับหนึ่งมีการประยุกต์ใช้งานทางวงจรไฟฟ้าอย่างมากมายเริ่มจากวงจรอย่างง่ายคือ  RL-circuit หรือ  RC-circuit จนถึงวงจรที่ซับน้อย  RLC-circuit ที่ประกอบด้วยแหล่งจ่ายอิสระ

Continue reading »