State Diagram คืออะไร ?

หลักในการเขียน State Diagram 1. จาก Class Diagram ให้ดูว่ามี State Diagram กี่ตัวที่ต้องเขียน  ไม่จำเป็นที่จะต้องเขียน State Diagram ของทุก Function ทุก Class Diagram ในบาง Function ที่ไม่ได้มีกิจกรรมที่ซับซ้อนมากมาย

Continue reading »

Flowchart

ผังงาน (Flowchart) คือ แผนภาพแสดงลำดับขั้นตอนการทำงานของ Algorithm, Workflow, Process เป็นเครื่องมือใช้การรวบรวมจัดลำดับความคิด เพื่อให้เห็นขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจนและใช้วางแผนการทำงานขั้นแรก โดยสัญลักษณ์ Flowchart แสดงถึงการทำงานลักษณะต่างๆ

Continue reading »

มาเรียนรู้ Class Diagram เบื้องต้นกัน

Class Diagram คือแผนภาพที่ใช้แสดง Class และความสัมพันธ์ในแง่ต่างๆ (Relation) ระหว่าง Class เหล่านั้น ซึ่งความสัมพันธ์ที่กล่าวถึงใน Class Diagram นี่ถือเป็นความสัมพันธ์เชิงสถิตย์ (Static Relationship) หมายถึงความสัมพันธ์ที่มีอยู่แล้วเป็นปกติในระหว่าง Class ต่างๆ ไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากกิจกรรมต่างๆ

Continue reading »

Normalizing with Entity Relationship Diagram

  Normalization (นอร์มัลไลเซชัน) Normalization (นอร์มัลไลเซชัน) คือ วิธีการหนึ่งที่ช่วยลดความซ้ำซ้อนของข้อมูลจากDatabase ซึ่งเป็นวิธีของการกำหนดแอตทริบิวให้กับแต่ละเอนทิตี้ เพื่อให้ได้โครงร้างของตารางที่ดี สามารถควบคุมความซ้ำซ้อนของข้อมูลและหลีกเลี่ยงความผิดปกติของข้อมูล

Continue reading »

KANBAN อ่านว่า กัมบัง

KANBAN  เป็นส่วนหนึ่งของระบบการผลิตแบบ JIT ( Just In Time ) มาจากวิศวกรของโตโยตา ซึ่งไปดูงานในอเมริกาในราวปี 1940 โดยไปซื้อของในร้านขายของชำเล็กๆแห่งหนึ่ง สังเกตุเห็นว่า

Continue reading »

มาทำความรู้จัก Rapid Application Development (RAD) กันว่าคืออะไร

Rapid Application Development (RAD) ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อแก้ไขจุดอ่อนของ Structured Design ด้วยการพัฒนาระบบให้มีขั้นตอนการทำงานที่รวบรัดมากขึ้น ด้วยการเลือกใช้เครื่องมือ

Continue reading »