KNN หรือ K-Nearest Neighbors คืออะไร

K-Nearest Neighbors (KNN) ขั้นตอนวิธีการเพื่อนบ้านใกล้ที่สุด (K-Nearest Neighbour Algorithm) เป็นวิธีที่ใช้ในการจัดแบ่งคลาส โดยเทคนิคนี้จะตัดสินใจว่า คลาสใดที่จะแทนเงื่อนไขหรือกรณีใหม่ๆ

Continue reading »

Feature Scaling การปรับคุณสมบัติ คืออะไร

Feature Scaling (การปรับคุณสมบัติ) Introduction   การปรับขนาดคุณลักษณะเป็นวิธีที่ใช้ในการสร้างมาตรฐานช่วงของตัวแปรอิสระหรือคุณลักษณะของข้อมูล ในการประมวลผลข้อมูลจะเรียกว่าการทำข้อมูลให้เป็นมาตรฐานและโดยทั่วไปจะดำเนินการในระหว่างขั้นตอนการประมวลผลข้อมูลล่วงหน้า ตั้งแต่ช่วงของค่าของข้อมูลดิบที่แตกต่างกันไปอย่างกว้างขวางในขั้นตอนวิธีการเรียนรู้เครื่องมือบางฟังก์ชั่น  วัตถุประสงค์จะไม่ทำงานอย่างถูกต้องโดยการฟื้นฟู

Continue reading »

เรียนรู้และทำความเข้าใจเรื่อง Convolutional Neural Network (CNN) คืออะไร

Convolutional Neural Network (CNN) คืออะไร? โครงข่ายประสาทตรวจจับแบบคอนโวลูชัน บทคัดย่อ            ปัจจุบันโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน

Continue reading »

Kiva คนแปลกหน้ากล้าให้กู้!? วิเคราะห์ข้อมูลด้วย Tableau

“คีวา” (http://www.kiva.org/) องค์กรที่ทำให้คนธรรมดาๆ สามารถปล่อยสินเชื่อไมโครเครดิต ให้กับผู้ประกอบการรายย่อยในประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลก ขอเพียงแต่เป็นผู้ใช้อินเทอร์เน็ต มีบัตรเครดิต และยินดีให้คนแปลกหน้าที่ไม่รู้จักยืมเงิน 25

Continue reading »

K-MEANS การประยุกต์ใช้หรือทำความเข้าใจเกี่ยวกับ K-Means

K-means การประยุกต์ใช้หรือทำความเข้าใจเกี่ยวกับเคมีน การแบ่งกลุ่มข้อมูลแบบเคมีน  เป็นวิธีหนึ่งในวิธีการแบ่งเวกเตอร์ ที่มีรากฐานมาจากการประมวลผลสัญญาณ วิธีนี้เป็นที่นิยมสำหรับการแบ่งกลุ่มข้อมูล (Cluster Analysis) ในการทำเหมืองข้อมูล

Continue reading »

หุ่นยนต์หลบหลีกสิ่งกีดขวางและตรวจหาโลหะด้วย Arduino

1. บทนำ แนวคิด ความสำคัญ และความเป็นมาของโครงการ – โปรเจคเป็นการสร้างหุ่นหลบหลีกและตรวจสอบวัตถุโลหะ ซึ่งเราได้สร้างมันขึ้นเพื่อเข้าถึงพื้นที่ที่สลับซับซ้อน ด้วยเป็นหุ่นที่มีประสิทธิภาพใช้ได้ในพื้นที่ที่อันตรายโดยไม่ทำให้มนุษย์มีความเสี่ยงแต่อย่างใด

Continue reading »

หุ่นยนต์สำรวจด้วย Arduino (ROBOT EXPLORER)

หุ่นยนต์สำรวจด้วย Arduino (ROBOT EXPLORER) บทนำ เทคโนโลยีในปัจจุบันมีความก้าวหน้ามากสามารถใช้เทคโนโลยีมาทำงานแทนคนได้หลายรูปแบบ ซึ่งการทำงานในส่วนของหน่วยกู้ภัยจากตึกถล่มมีความเสี่ยงสูงและลงพื้นที่ค้นหาได้ลำบาก ทำให้ใช้ระยะเวลาในการค้นหาสูงทำให้เสี่ยงอันตรายทั้งผู้คนหาและผู้ประสบภัย ด้วยเหตุผลดังกล่าวทางกลุ่มจึงจัดทำหุ่นยนต์ค้นหาเพื่อช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น

Continue reading »

ระบบรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติด้วย Arduino (Automatic Watering)

โครงการ ระบบรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ โครงการ ระบบรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ บทที่ 1 บทนํา 1.1 ความเป็นมา ในปัจจุบันนี้โลกกําลังเผชิญกับปัญหาภาวะโลกร้อน อันเนื่องมาจากทรัพยากรป่าไม้กําลังจะ

Continue reading »