UX/UI คืออะไร

UX ย่อมาจากคำว่า User Experience งานออกแบบด้านนี้จะเกี่ยวข้องกับทุกกระบวนการที่สินค้าหรือบริการหนึ่งๆคือเรื่องความสะดวก ตอบสนองการใช้งาน ยาก — ง่าย โดยเน้นไปที่การนำสินค้าหรือบริการไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง ทั้งนี้เพื่อจะเก็บข้อมูลและ ‘ฟีดแบค’ อย่างละเอียดกลับมาพัฒนาตัวสินค้าหรือบริการต่อไป

Continue reading »

การเขียน Class Diagram

หลักการเขียน Class Diagram Class Diagram คือ แผนภาพที่ใช้แสดง Class และ ความสัมพันธ์ระหว่าง Class ของระบบที่สนใจ (Problem Domain)  เช่น ในระบบการลงทะเบียนเรียน Class ที่เกี่ยวข้องคือ

Continue reading »

Big Data คืออะไร

    Big Data คือ ข้อมูลขนาดใหญ่มากจนซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ธรรมดานั้นไม่สามารถที่จะจัดการหรือวิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องมีซอฟต์แวร์รองรับ เช่น rapidminer

Continue reading »

XMind ผู้ช่วยในการสร้าง Mind Map

Xmind เป็นเว็บไซต์สำหรับการสร้าง Mind Mapping โดยที่ มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย เเละ สามารถใช้งานได้งาน แถมผลงานที่ได้ก็ยังสวยไม่เหมือนใครอีกด้วย

Continue reading »

รู้จัก Mobile-Friendly Test หรือยัง?

  สำหรับในยุคปัจจุบันที่ใคร ๆ ก็ใช้สมาร์ทโฟนแล้ว ทำให้เหล่า Software Engineer ต้องปรับเปลี่ยนการเขียนเว็บไซต์ให้สามารถที่จะทำงานบนสมาร์ทโฟนได้โดยที่่รูปแบบยังคงเดิม ไม่ผิดเพี้ยนไปตามขนาดของหน้าจอ ทำให้ไม่สามารถหลีกเลี่ยงที่จะต้องทำการทดสอบว่าเว็บไซต์ที่ได้ทำการสร้างขึ้นมานั้น

Continue reading »

Hash Function ไม่รู้จักถือว่าตก Trend !!!

Hash function คือ การนำเอาข้อมูลต้นฉบับ มาทำการเข้ารหัสผ่านกระบวนการทางด้านคณิตศาสตร์ที่เรียกว่า Hash เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีลักษณะจำเพาะของข้อมูลนั้น ๆ โดยในที่นี้จะเรียกว่า

Continue reading »

MongoDB อีกหนึ่งแนวทางการเก็บข้อมูลแบบ NoSQL

  ในบทความนี้กล่าวถึงอุปกรณ์หนึ่งของโปรแกรมเมอร์ในการออกแบบและสร้างฐานข้อมูลในรูปแบบ NoSQL ที่เรียกว่า ‘MongoDB’ โดยได้หยิบยกอุปกรณ์นี้ขึ้นมาเพราะเห็นถึงความสำคัญในการออกแบบฐานข้อมูลกับ Software engineer ที่ต้องมีการดูเเลเรื่องข้อมูลการจัดเก็บของระบบ

Continue reading »

สร้าง DIAGRAM ออนไลน์ ด้วย DRAW.IO

การสร้างหรือพัฒนาโปรแกรมนั้น ควรมีแผนภาพที่สามารถสื่อกับลูกค้าหรือลูกทีมให้รู้เรื่อง ว่าโปรแกรมของเรานั้นเป็นอย่างไร โปรแกรมของเราทำงานอย่างไร ในปัจจุบันการสร้างแผนภาพมีเว็บแอพมากมายที่ช่วยสร้าง Diagram เช่นเว็บตัวอย่างที่เรากำลังจะนำเสนอ draw.io นั่นเอง

Continue reading »